INFORMASJON OM 1. MAI 2015  

Representantskapet i LO i Bergen og Omland har vedtatt følgende program og paroler for 1. mai 2015:  
 
Hovedparole 2015: 
 

Bergen by – Arbeiderstyrt på ny!
   

Sentrale paroler: 
    

-Sosial dumping skaper A og B lag – Norsk lønn i Norge! 
-Barn er ikke handelsvare – nei til anbud i barnevernet!
-Ingen Rasering av posttilbudet – stopp EUs liberalisering
-Hev kvinnelønnen – Likelønn nå!
-Syria blør – FN må sikre freden
-Nei til mer søndagsarbeid!
-Stopp blokaden av Gaza – Anerkjenn Palestina!
-Arbeidsmiljøloven – kampen fortsetter!
-Gjenreis sosial boligbygging. 
-Et liv uten vold – en menneskerett.  
Bekransninger
  

Nordahl Griegstatuen ved teateret, krans. (ca. kl. 09:30)
Æreskirkegården, appell ved August Rathke, krigsveteran (kl. 10.00)
Sophus Pihls grav, appell ved Ronja Breisnes Hordaland  AUF (ca. kl. 10.15)
Anna Anthonis grav, appell NAF avd. 6 Vest (ca. kl. 10.25)
Reidar Olsen minneplakett,bak Konsertpaleet kino, krans (kl. 11.15) 


 
Bekransning, kl. 11:00 Fyllingsdalen Arbeidersamfunn og Norsk Folkehjelp Bergen har bekransning av Nils Langhelles minneplakett.  


Hovedarrangement:   

Kl. 13.50  Konsert på Torgalmenningen – The Dandelion Deadbeats
Kl. 14.15 Samling på de respektive samlingsplassene (Håkonsgaten og Tårnplass) for å delta i hoveddemonstrasjonstoget.
Kl. 14.30 Avmarsj fra Håkonsgaten – deretter Tårnplass  

Kl. 15.00  Tale for dagen ved Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
Appell ved Oddny Miljeteig, SV og Vilde Stokken, ungdomssekretær LO Hordaland     
Kl. 15.30  Internasjonalen spilles
Kl. 15.35  Toget setter i bevegelse
Kl. 16.20  Appell på Torgallmenningen, Mads Wiik Kleven, leder  LO i Bergen og Omland 
Kl. 16.25  Avslutning   


Marsjruten:  Torgallmenningen –Torget– Bryggen – Slottsgate(toget snur i lyskrysset) Bryggen – Torget – Strandkaien – strandgaten -  Chr. Michelsensgate – Veiten – Ole Bullsplass  – Torgallmenningen  
 

RØD PUB: Det arrangeres RØD PUB på Nøsteboden, Nøstegaten 32 fra kl. 18.00.  Her blir det appeller fra bl.a. Liv Tørres, Oddny Miljeteig og Sofie Marhaug. Det bli også levende musikk med Sophie Sleaze. 

 

1. mai frokost på Askøy

LO i Bergen og Omland og fagforeningene på Askøy, Askøy AP og Askøy SV arrangerer 1. mai frokost i Folkets Hus. Kl. 11:00 Askøy videregående skole. Hovedtaler: Jonas Gahr Støre.   

1. mai arrangement Fjell.  Avholdes i kultursalen, Fjell rådhus. Kl. 11:00. Tale for dagen med Harald Schjelderup (AP). Appeller ved Tor Andreas Bremnes (Handel og kontor), Andreas Unneland (SV) og Solveig Grepperud (AUF). Kulturinnslag ved kulturskolen. 
  

1.mai arrangement Os. Frokost 10:30 Kløvertun. Hovedtaler Eigil Knudsen (AP). Andre talere Emil Gadolin (AUF hordaland) og Hege Bjørnør (Fagforbundet Os). Det skal også legges krans ned i minneparken 09:45 med taler og musikalsk innslag. 
  
   
Voss Kl. 11.00: Bekransning av russergraver, appellant fra LO. 
Kl. 11.30: Bekransning av monument over falne, ved Vangskyrkja, appellant fra AP 
Kl. 12.00: Lunch på 3 Brør. Åpent for alle, enhver betaler for seg.
Kl. 12.00: Band begynner å spille fra scenen på Torget..
Kl. 13.00: Toget har stilt opp og går tradisjonell rute.
Ca. 13.20: Tale for dagen ved Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp. Tale fra et av lokallagene, i år Raudt. Så ungdomsappell, ved Fagforbundet Hordaland, Ina Dorthea Olsen.  

Raud Pub på kvelden arrangeres på Inside. I tillegg spiller juniorkorpset ved sjukeheimen som tidligere år. Barnekino, gratis filmfremvisning på Voss kino kl. 14.30 med filmen "Paddington"