Møteplan LO i Bergen og Omland 2016

 Januar
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
AUmøte
25.
12:00
Møterommet på
Styremøte
25.
13:00
LO-kontoret
 
 
 
 
 
 
 
 

Februar
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
Representantskapsmøte
04.
17.30
Scandic
AUmøte
25.
12:00
Møterommet på
Styremøte
25.
13.00
LO-kontoret

Mars
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
Forslagsfrist til årsmøte
16.
 
 
AU møte
17.
11:00
Møterommet på
Styremøte
17.
12:00
LO-kontoret
Årsmøtepapirene sendes ut
18.
 
 
Palmesøndag
20.
 
 

April
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
 
 
 
 
Årsmøte
7.
14:00
Scandic
AU Møte
15.
12:30
Møterommet på
Styremøte
23.
13:00
LO-kontoret

Mai
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
  1. Mai
 
 
 
Storbykonferanse Oslo, mulig dato
11-12.
 
Oslo
AU møte
19.
12:00
Møterommet på
Styremøte
19.
13:00
LO-kontoret
Representantskapsmøte
19.
17:30
Scandic

Juni
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
AUmøte
20.
12.00
Møterommet
Styremøte
20.
13:00.
Møterommet
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
Sommerferie
 
 
 
 
 
 
 

August
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
 
 
 
 
Styrekonferanse
25-26.
 
LO-kontoret
 
 
 
 

September
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
 
 
 
 
AUmøte
22.
12:00
Møterommet
Styremøte
22.
13:00.
Møterommet
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
AU møte
20.
12:00
 Møterommet på
Styremøte
20.
13:00.
LO-kontoret
 Representantskapsmøte, Veien mot 2017
20.
 
 

November
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
AU møte
24.
08:30
Møterommet på
Styremøte
24.
09:00.
LO-kontoret
 
 
 
 

Desember
Aktivitet
Dato
Klokkeslett
Sted:
 
 
 
 
Styremøte
19.
12.00
LO-kontoret