Hvem bestemmer meningene våre? Nytt frokostmøte 25.11!

Av Kari Bernardini | 2015-11-12 09:53
Gjennom valgkampen har vi veid for og imot argumentene til de ulike partiene - og tatt et valg basert på egne, velfunderte vurderinger. Eller har vi egentlig det?
Vi liker å tro at vi følger med på den offentlige debatten. Men selv om vi får med oss hva som blir sagt, er det vel så viktig noe sies og hvilke spesifikke ord som brukes. Økt «skattetrykk» gir for eksempel dårlige assosiasjoner, mens man lett kan se gode grunner til å støtte opp om en mer «rettferdig fordeling av godene».
Begrepet «arbeidsløs» er blitt til «arbeidsledig» eller «arbeidssøkende». «Valgfrihet» brukes i stedet for «privatisering». Det kalles en «oppmyking», ikke «dårligere jobbtrygghet», når det i forbindelse med ny arbeidsmiljølov foreslås færre begrensninger på midlertidige ansettelser. Privatskoler kalles friskoler. Dypt religiøse personer kan få merkelappen «mørkemenn».

Vi inviterer til frokostmøte med forfatter Wegard Harsvik. Som vanlig setter vi frokost på bordet - ta med en kompis og kom!
Tid: 25.11. kl. 09 - 10.30
Sted: LOs møterom, Folkets Hus, 2. etg.