Representantskapsmøte avholdt 18.09.

Av Kari Bernardini | 2014-09-19 13:40

Wegard Harsvik
Det ble avholdt representantskapsmøte i LO i Bergen og Omland 18. september. Som hovedinnleder fikk vi besøk av Wegard Harsvik, tidligere statssekretær i helsedepartementet og kulturdepartementet, og nåværende LO-rådgiver for Gerd Kristiansen. De om lag 50 fremmøtte fikk høre om valget i Sverige, den blåblå regjeringens planer for å endre norsk arbeidsliv, og ikke minst om forslagene til endring av arbeidsmiljøloven som har møtt sterk motbør fra fagbevegelsen.
I tillegg orienterte faglig sekretær Arne Jæger om valgkamputvalgets arbeid så langt, og representantskapet tok dette til orientering og bifalt jobben som er gjort så langt.

Nytt representantskapsmøte vil bli holdt i november.