Stappfullt TISA-møte!

Av Kari Bernardini | 2015-11-12 14:51
Det stormer kraftig rundt frihandelsavtalene TISA og TTIP og sinnene er i kok på mange fronter. Norges forhold til disse avtalene kritiseres kraftig fra venstresiden i norsk politikk, og ikke minst av mange i fagbevegelsen. Men er TISA en trussel mot vårt demokrati? Hva betyr avtalen for rettighetene i arbeidslivet? Er den viktig for norsk verdiskapning? LO i Bergen og Omland invitererte til et viktig frokostmøte for å belyse situasjonen.
Spørsmålene til innleder europaansvarlig Robert Hansen fra LOs internasjonale avdeling var mange, og han tok seg god tid til å svare på spørsmål fra de nærmere 70 fremmøtte. 

Viktig folkeopplysning i en sak vi nok kommer til å høre mer om!