Styret og administrasjon

 Styret 2017

Verv
Navn
Fagforening
Årsmøte 2017:
Leder (AU)
Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening
Ikke på valg
Nestleder (AU)
Postkom Vestlandet
Valgt, 2 år
1. Styremedlem (AU)
Elektroarbeidernes Forening
Ikke på valg
Styremedlem
Vestnorsk Transportarbeiderforening
Ikke på valg
Styremedlem
Fagforbundet Helse Bergen
Valgt, 2 år
Styremedlem
FO Hordaland
Ikke på valg
Styremedlem
IndustriEnergi Odfjell Drilling
Ikke på valg
Styremedlem
Sara Bell
Fagforbundet Bergen
Valgt 2 år
Ungdomsrepresentant
 
Salgs- og Servicepersonalets fagforening (NJF)
Valgt, 1 år
Personlig vara, ungdom:
Rørleggersvennenes forening
Valgt, 1 år
1. vara
Rørleggersvennenes forening
Valgt, 1 år
2. vara
NTL UIB
Valgt, 1 år 
3. vara
Vestlandet Handel og Kontor
Valgt, 1 år
4. vara
Norsk Arbeidsmands forbund avd 6 Vest
Valgt, 1 år
 
 
 
Kontroll komité
 
 
Leder
Lillian Vangberg
Fagforbundet Bergen
Valgt , 1år
medlem
Åge Blummenfelt
Elektroarbeidernes fagforening
Valgt , 1 år
Medlem:
Åse Sælensminde
Vestlandet Handel og Kontor
Valgt , 1 år

Merk: Delegater til LOs fylkeskonferanse utgår av styret og er supplert med 4 navn til varalisten

LOs Fylkeskonferanse i Hordaland
 
 
Navn
Fagforening
Medlem
Mads W. Kleven
Fellesforbundet avdeling 747, Unionen Fagforening
Medlem
Anne Åsheim
Postkom Vestlandet
Medlem
Atle Rasmussen
Elektroarbeidernes Fagforening
Medlem
Roger Moum
Vestnorsk Transportarbeiderforening
Medlem
Fauzia Hussain-Wiik
Fagforbundet Helse Bergen
Medlem
Grethe Kvist
FO Hordaland
Medlem
Veronica Nistad
IndustriEnergi Odfjell Drilling
Medlem
Sara Bell
Fagforbundet Bergen
Medlem
Axel Fjeld
Norsk Jernbaneforbund
Medlem
Sebastian Knudsen
Rørleggersvennenes forening
Medlem
Jorge Dahl
Rørleggersvennenes forening
Medlem
Jørgen Melve
NTL UIB
Medlem
Beate Steinsvik
Vestlandet Handel og Kontor
Medlem
Arne Presterud
Norsk Arbeidsmands forbund avd 6 Vest