Styret og administrasjon

 Styret 2019

Verv
Navn
Fagforening
Årsmøte 2019:
Leder (AU)
Fagforbundet Helse Bergen
Ny, 1 år
Nestleder (AU)
Elektroarbeidernes forening
Ny, 2 år
1. Styremedlem (AU)
Unionen avd. 747 Fellesforbundet
Ny, 1 år
Styremedlem
Vestnorsk Transportarbeiderforening, Fellesforbundet
Ikke på valg
Styremedlem
Fagforbundet Bergen
Gjenvalg, 2 år
Styremedlem
FO Hordaland
Gjenvalg, 2 år
Styremedlem
Vestlandet Handel og Kontor
Gjenvalgt, 2 år
Styremedlem
Audhild Solsvik
Fellesforbundet Avd. 5
Ny, 1 år
Ungdomsrepresentant
 
Salgs- og Servicepersonalets fagforening (NJF)
Gjenvalgt, 1 år
Personlig vara, ungdom:
FO Hordaland
Ny, 1 år
1. vara
Fagforbundet Voss
Ny, 1 år
2. vara
NTL UIB
Gjenvalgt, 1 år 
3. vara
NAF avd. 6 Vest
Ny, 1 år
4. vara
Fagforbundet Bergenhus
Gjenvalgt, 1 år
 
 
 
Kontrollkomité
 
 
Leder
John Birger Gurslid
Fagforbundet Bergen
Valgt , 1år
medlem
Anne Åsheim
Vestlandet Handel og Kontor
Valgt , 1 år
Medlem:
Øyvind Landsvik
Elektroarbeidernes Forening
Valgt , 1 år