Styret og administrasjon

 Styret 2018

Verv
Navn
Fagforening
Årsmøte 2018:
Leder (AU)
Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening
Gjenvalgt, 2 år
Nestleder (AU)
Fagforbundet Helse Bergen
Ny, 1 år
1. Styremedlem (AU)
Elektroarbeidernes Forening
Gjenvalgt, 2 år
Styremedlem
Vestnorsk Transportarbeiderforening
Gjenvalgt, 2 år
Styremedlem
Fagforbundet Bergen
Ikke på valg
Styremedlem
FO Hordaland
Ikke på valg
Styremedlem
Vestlandet Handel og Kontor
Ny, 1 år
Styremedlem
Jorge Dahl
Rørleggersvennenes forening
Ny, 2 år
Ungdomsrepresentant
 
Salgs- og Servicepersonalets fagforening (NJF)
Valgt, 1 år
Personlig vara, ungdom:
Rørleggersvennenes forening
Valgt, 1 år
1. vara
NNN avd. 9
Ny, 1 år
2. vara
NTL UIB
Gjenvalgt, 1 år 
3. vara
NAF avd. 6 Vest
Ny, 1 år
4. vara
Fagforbundet Bergenhus
Ny, 1 år
 
 
 
Kontrollkomité
 
 
Leder
Åge Blummenfeldt
Elektroarbeidernes fagforening
Valgt , 1år
medlem
Anne Åsheim
Vestlandet Handel og Kontor
Valgt , 1 år
Medlem:
John Birger Gurslid
Fagforbundet Bergen
Valgt , 1 år