Styret og administrasjon

 Styret 2015

Verv
Navn
Fagforening
Årsmøte 2015:
Leder (AU)
Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening
Ikke på valg
Nestleder (AU)
Vestlandet Handel og Kontor
Valgt, 2 år
1. Styremedlem (AU)
Postkom Vestlandet
Ikke på valg
Styremedlem
Vestnorsk Transportarbeiderforening
Ikke på valg
Styremedlem
El og It, Elektroarbeidernes Fagforening
Valgt, 2 år
Styremedlem
FO Hordaland
Ikke på valg
Styremedlem
IndustriEnergi Statoil Bergen
Ikke på valg
Styremedlem
Sara Bell
Fagforbundet Bergen
Valgt 2 år
Ungdomsrepresentant
 
IndustriEnergi avd. 88 Kjemisk Arbeiderforening
Valgt, 1 år
Personlig vara, ungdom:
Norsk Jernbaneforbund
Valgt, 1 år
1. vara
NTL UiB
Valgt, 1 år
2. vara
Fagforbundet
Valgt, 1 år 
3. vara
Fellesforbundet Rørleggersvennenes forening
Valgt, 1 år
4. vara
Norsk Arbeidsmands forbund avd 6 Vest
Valgt, 1 år
 
 
 
Kontroll komité
 
 
Leder
Lillian Vangberg
Fagforbundet Bergen
Valgt , 1år
medlem
Åge Blummenfelt
Elektroarbeidernes fagforening
Valgt , 1 år
Medlem:
Åse Sælensminde
Vestlandet Handel og Kontor
Valgt , 1 år

Merk: Delegater til LOs fylkeskonferanse utgår av styret og er supplert med 4 navn til varalisten

LOs Fylkeskonferanse i Hordaland
 
 
Navn
Fagforening
Medlem
Mads W. Kleven
Fellesforbundet avdeling 747, Unionen Fagforening
Medlem
Sonja Hjelvik
Vestlandet Handel og Kontor 
Medlem
Anne Åsheim
Postkom Vestlandet
Medlem
Roger Moum
Vestnorsk Transportarbeiderforening
Medlem
Atle Rasmussen
El og It, Elektroarbeidernes Fagforening
Medlem
Grethe Kvist
FO Hordaland
Medlem
Oddvar Karlsen
IndustriEnergi Statoil Bergen
Medlem
Bodil Aleksandersen
Fagforbundet Fjell
varamedlem
Tor Andreas Bremnes
Vestlandet Handel og Kontor
varamedlem
Astrid Levåg
IndustriEnergi avd. 88 kjemisk arbeiderforening
varamedlem
Jørgen Melve
NTL UiB
varamedlem
Jan Aksel Espedal
Fagforbundet TAFO
Varamedlem
Jorge Dahl
Fellesforbundet Rørleggersvennenes forening
Varamedlem
Helge Aasmul
Norsk Arbeidsmands forbund avd 6 Vest
Varamedlem
Beate Steinsvik
Vestlandet Handel og Kontor 
Varamedlem
Svein Davidsen
El og IT, E-verkenes fagforening
Varamedlem
Vidar Veseth
Fagforbundet, Asylmottakerbeidernes forening
Varamedlem
Rita Jordal
Fagforbundet Bergenhus