HÅKONSGATEN

Hovedparole
1.mai komiteen
Flaggborg:
2 norske flagg
2 LO flagg
2 røde flagg
2 Norsk Folkehjelp flagg
Lungegaardens Musikkorps
Fellesforbundet
Vestnorsk Transportarbeiderforening
FLT
Handel og Kontor
NAF
Fortunens Musikkorps
Arbeiderpartiet i Bergen
Fellesorgansiasjonen
Industri-Energi
NNN
SL
Bergen Arbeiderparti (NKP)

TÅRNPLASS
Flesland Musikkorps
Fagforbundet
EL&IT forbundet
LO-Stat
NJF
NTL
Postkom
Utdanningsforbundet (Unio)
Sykepleierforbundet
Bergen Brass band
SV
Det Felles innvandrerråd i
Hordaland
Internasjonale org.
+ flere som slutter seg til

INGEN STILLER OPP PÅ
TORGALMENNINGEN VED TOGETS BEGYNNELSE!

Organisasjoner som ønsker
å delta stiller opp bakerst i
toget på TÅRNPLASS!


Oppstilling ved ankomst Torgalmenningen:


Kolonne 1:
Hovedparole
1.mai komiteen
Flaggborg
Lungegaardens Musikkorps
Fellesforbundet
Vestnorsk Transportarbeiderforening
FLT
Handel og Kontor
NAF
(Kolonne 1 deles med ca FLT. Den
fremste delen av toget er på Vestre
side av benkene på
Torgallmenningen.

Kolonne 2:
Fortunens Musikkorps
Arbeiderpartiet i Bergen
Fellesorgansiasjonen
Industri-Energi
NNN
SL
Bergen Arbeiderparti (NKP)

Kolonne 3:
Flesland Musikkorps
Fagforbundet
EL&IT forbundet
LO-Stat
NJF
NTL
Postkom
Utdanningsforbundet(Unio)
Sykepleierforbundet

Kolonne 4:
Bergen Brass band
SV
Det Fells innvandrerråd i
Hordaland
+ flere som slutter seg til

 

HÅKONSGATEN

 

 

Hovedparole

 

 

1.mai komiteen

 

 

Flaggborg:

 

 

2 norske flagg

 

 

2 LO flagg

 

 

2 røde flagg

 

 

2 Norsk Folkehjelp flagg

 

 

Lungegaardens Musikkorps

 

 

Fellesforbundet

 

 

Vestnorsk Transportarbeiderforening

 

 

FLT

 

 

Handel og Kontor

 

 

NAF

 

 

Fortunens Musikkorps

 

 

Arbeiderpartiet i Bergen

 

 

Fellesorgansiasjonen

 

 

Industri-Energi

 

 

NNN

 

 

SL

 

 

Bergen Arbeiderparti (NKP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstilling på Torgallmenningen:

 

 

TÅRNPLASS

 

 

Flesland Musikkorps

 

 

Fagforbundet

 

 

EL&IT forbundet

 

 

LO-Stat

 

 

NJF

 

 

NTL

 

 

Postkom

 

 

Utdanningsforbundet (Unio)

 

 

Bergen Brass band

 

 

SV

 

 

Det Felles innvandrerråd i Hordaland

 

 

Internasjonale org.

 

 

+ flere som slutter seg til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEN STILLER OPP PÅ TORGALMENNINGEN!

 

 

 

 

 

Organisasjoner som ønsker å delta stiler opp bakerst i toget på TÅRNPLASS!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolonne 1:

 

 

Hovedparole

 

 

1.mai komiteen

 

 

Flaggborg

 

 

Lungegaardens Musikkorps

 

 

Fellesforbundet

 

 

Vestnorsk Transportarbeiderforening

 

 

FLT

 

 

Handel og Kontor

 

 

NAF

 

 

 

 

 

(Kolonne 1 deles med ca FLT. Den fremste delen av toget  er på Vestre side av benkene på Torgallmenningen.

 

 

 

 

 

Kolonne 2:

 

 

Fortunens Musikkorps

 

 

Arbeiderpartiet i Bergen

 

 

Fellesorgansiasjonen

 

 

Industri-Energi

 

 

NNN

 

 

SL

 

 

Bergen Arbeiderparti (NKP)

 

 

 

 

 

Kolonne 3:

 

 

Flesland Musikkorps

 

 

Fagforbundet

 

 

EL&IT forbundet

 

 

LO-Stat

 

 

NJF

 

 

NTL

 

 

Postkom

 

 

Utdanningsforbundet(Unio)

 

 

 

 

 

Kolonne 4:

 

 

Bergen Brass band

 

 

SV

 

 

Det Fells innvandrerråd i Hordaland

 

 

+ flere som slutter seg til