1.mai 2022

Av Arne Jæger | 2022-04-26 09:06

 

1. mai 2022

 

 

Hovedtale ved forbundsleder i Fellesorganisasjonen                                 Mimmi Kvisvik

Appell ved fagforeningsleder i Fellesforbundet avdeling 5                       Richard Storevik

Internasjonal appell ved styreleder i Norsk Folkehjelp                              Amalie Hilde Tofte

 

Hovedparole 2022:

En dag å leve med 

En lønn å leve av

 

 

Sentrale paroler:

 

·         Sikre nasjonal og demokratisk kontroll over kraften

·         Stopp krigen - solidaritet med Ukraina

·         Folk forandrer verden

·         Forby bemanningsbransjen - i hele landet

·         Bruk offentlig innkjøpsmakt – Inkluder funksjonshemmede!

·         nei til mer søndagsarbeid

·         Frihet fra seksuell trakassering #ikketilforhandling

·         Sosial dumping skaper A og B lag - norsk lønn i Norge

·         Gjenreis Sosial boligbygging

·         Forby profitt i velferd

·         Sikker arbeidsplass – nulltoleranse for trusler

·         Verdighet etter arbeidslivet. Rettferdig pensjon nå!  

 

Program

Bekransninger, kl. 10.00

 

·         Nordahl Griegstatuen        Krans og Appell ved AUF                                                   (ca. kl. 09:30)

·         Æreskirkegården appell    (Marthe Hammer, Gruppeleder SV)                              (kl. 10.00)

·         Sophus Pihl appell,                                        Bergen AUF                                          (ca. kl. 10.15)      

·         Anna Anthoni (NAF) appell Knut Johannes Berg, NAF avd. 6 Vest                         (ca. kl. 10.25)

·         Reidar Olsen Minneplakett,appell  

ved Sporveisfunksjonærenes forening                                                                  (kl. 13.45)

 

Bekransning, kl. 11:00

Fyllingsdalen arbeidersamfunn og Norsk folkehjelp Bergen har bekransning av Nils Langhelles minneplakett. Appell ved byråd Ruth Grung

Forslag til hovedarrangement:

 

Kl. 13.50                  Konsert på Torgalmenningen med bandet Cameleon

Kl. 14.00                  Samling på de respektive samlingsplassene (Daniel Hansensgate og plassen foran grieghallen) for å delta i hoveddemonstrasjonstoget.

Kl. 14.30                  Avmarsj fra Daniel Hansensgate – deretter Grieghallen mot Torgalmenningen

 

Kl. 15.00                  Tale for dagen          Mimmi Kvisvik, leder Fellesorganisasjonen

                                                               Richard Storevik, Fagforeningsleder avdeling 5

                                                               Amalie Hilde Toft, Styreleder i Norsk Folkehjelp        

                                 

Kl. 15.30                  Internasjonalen spilles, forsang ved Mandskorensemblet Fratres

Kl. 15.35                  Toget setter i bevegelse

Kl. 16.20                  avslutning på Torgallmenningen.

 

Marsjruten:

Torgallmenningen –Torget– Bryggen – Slottsgate(toget snur i lyskrysset) Bryggen – Torget – Strandkaien – Ø. Muralmenning - Strandgaten -  Chr. Michelsensgate – Veiten – Ole Bullsplass  – Torgallmenningen

 

 

Oppstilling

Innmarsj til Torgalmenning: Strømgaten – Lars Hillesgate – Foreningsgaten – Vaskerelven – Torggt – Torgalmenning.

 

Daniel Hansens gate

Hovedparole

1.mai komiteen /LO styre/talere

Flaggborg:

2 norske flagg

2 LO flagg

2 røde flagg

2 Norsk Folkehjelp flagg

Lungegaardens Musikkorps

Evt. streikende

Fellesforbundet

FLT

Handel og Kontor

NAF

EL&IT forbundet

FO Vestland

Fagforbundet

 

Fortunens Musikkorps

Arbeiderpartiet i Bergen

Industri-Energi

NNN

 

 

 

Grieghallen – plass

 

Flesland Musikkorps

LO-Stat

NJF

NTL

SL

Utdanningsforbundet (Unio)

SV

Rødt

Bergen Arbeiderparti (NKP)

Det Felles innvandrerråd i Hordaland

Internasjonale org.

+ flere organisasjoner som slutter seg til

våre vakter angir plass i oppstillingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEN STILLER OPP PÅ TORGALMENNINGEN!!

 

Organisasjoner som ønsker å delta stiller opp bakerst i toget på Grieghallen! Følg veiledningene til vaktene.