LO Favør

Bilde av 294_1LO Favør
er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LO-forbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i et forbund. Andre fordeler ligger der som en mulighet du kan benytte hvis du vil. 
Få glede av gode forsikringsordninger, billigere feriereiser, rimelige lån og juridisk bistand hvis du skulle trenge det.

Fordelene ved å være mange er mange!

Gå til LO Favør