Årsmøte i LO i Bergen og Omland 2016 med årsmøtedokumenter

Av Kari Bernardini | 2016-02-03 10:47

Årsmøtet er berammet til torsdag 7. april kl. 14, på hotell Scandic Bergen City, like ved Folkets Hus.
Hovedinnledningen blir ved Leif Sande, leder av forbundet IndustriEnergi.
Møtet er åpent for alle medlemmer, bare delegater har stemmerett.
Det blir middag for delegater og inviterte gjester rundt kl. 17.00

Valgkomitèens innstilling vil bli langt frem i møtet.

Årsmøtedokumentene kan lastes ned her:

Innkalling

Beretning

Regnskap/budsjett

Politisk Plattform 2016-2016


1. mai - forslag til paroler


Innkomne forslag