Bevilgning til Dråpen i Havet

Av Arne Jæger | 2020-09-16 11:38


LO i Bergen og omland vedtok på sitt årsmøte 10. september følgende uttalelse:

Norge må gi akutt hjelp til Hellas og Moria nå!

 

 

 

 

Flyktningeleiren Moria er hele Europas unnlatelsessynd. Det er opprørende å se befolkningen i Moria rammet av brann, for så å bli hindret i å evakuere ordentlig av kampkledt gresk politi. Det er opprørende at vi som verdenssamfunn ikke har grepet inn tidligere, på tross av utallige oppfordringer fra de få på bakken som driver med humanitært hjelpearbeid i den nå nedbrente leiren.

 

 

Statsminister Solberg melder på vegne av regjeringen at Norge vil hente ut 50 personer av Moria. I en krise hvor omkring 13 000 flyktninger nå har behov for å evakueres, er 50 personer et altfor lavt antall. Vi må dessuten skille mellom relokalisering og kvoteflyktninger. De 50 personene som nå skal få komme til Norge er kvoteflyktninger, som vil inngå i gruppen på 3000 kvoteflyktninger Norge har vedtatt å ta imot årlig. Det bryter både med forpliktelser vi har overfor sårbare kvoteflyktninger og den solidariske forpliktelsen vi har til å ta medansvar for å relokalisere befolkningen i Moria. Norge må bistå Hellas med relokaliseringen av befolkningen i Moria, og det må ikke gå på bekostning av forpliktelsene våre overfor sårbare kvoteflyktninger.

 

 

 

 

Fagbevegelsen er tuftet på grunnverdier som humanisme, demokrati og solidaritet.LO i Bergen og Omland mener at norske kommuner, med økonomisk hjelp fra staten, har all den nødvendige kompetanse og vilje til å ta imot en langt større andel av befolkningen enn det regjeringen legger opp til.

 

 

 

 

 

Hele Europa våknet 9. september til nyheten om at store deler av flyktningeleiren Moria er brent ned. Den varslede katastrofen som nå utspiller seg på den lille greske øyen Lesvos betyr at Norge må ta et øyeblikkelig ansvar for å sikre hjelpemannskap, økonomisk støtte og helsepersonell.

 

 

 

 Styret fulgte opp årsmøtets uttalelse med å bevilge kr. 3000,- til organisasjonen Dråpen i havet som arbeider med forholdene til flyktningene bla. i Moria. 

Det er et lite bidrag, men vi håper det inspirerer andre til å bidra.


 

 

_Dråpen i havet bevilgning (1)