Digital 1.mai

Av Arne Jæger | 2020-04-06 10:57

Kamerater
1.mai er en stor dag for oss i arbeiderbevegelsen. Selv om vi lever i vanskelige tider nå, er det enda viktigere å samle oss rundt de verdiene som utgjør arbeiderbevegelsen.

prsmelding
Vi er i arbeid med å lage et program til årets digitale 1.mai.
Vi håper dere vil være med. Meld din interesse på
www.facebook.com/1mai2020

Ta vare på hverandre.