Markering mot endringene i arbeidsmiljøloven 23.09.

Av Kari Bernardini | 2014-09-22 14:56

LO i Bergen og Omland arrangerte en politisk markering mot den blåblå regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.Arrangementet fant sted på Torgalmenningen, og flere hundre mennesker hadde møtt frem for å markere sin motstand mot det fagbevegelsen mener er en rasering av arbeidsmiljøloven. I tillegg til LOs medlemmer stilte også Norsk Sykepleierforbund manns- og kvinnsterke opp.
LO-leder Mads Kleven holdt appell, det samme gjorde SVs Oddny Miljeteig og Arbeiderpartiets Pål Hafstad Thorsen. På vegne av sykepleierne var det Nina Horpestad fra Rogaland som sa noen velvalgte ord.

Markering 23.09.14-7Markering 23.09.14-8
Markering 23.09.14-5Markering 23.09.14-4
Markering 23.09.14-6Markering 23.09.14


plakat 23sept promo
 

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting av arbeidstakerne og at ansatte presses til å drive rovdrift på seg sjøl. Arbeids- og sosialdepartementet har på vegne av Høyre/Frp-regjeringen lagt fram forslag til forverringer av loven. 

Møt frem på Torgalmenningen i Bergen tirsdag 23.09 kl 14 og vis hva du mener om den blåblå regjeringens lovforslag!

Det blir appeller og kulturelle innslag.

Vi mener det er gode grunner til at vi må forsvare oss i fellesskap. 

Kom på markeringen og vis at du også er imot: 
- Økt adgang til midlertidige ansettelser og økt adgang til å leie inn arbeidskraft. 
- Økt adgang til lengre arbeidsdager, forverring av hjemmevaktordningen og mer tillatt daglig og ukentlig arbeidstid.
- Fjerning av fagforeningenes søksmålsrett ved ulovlig innleie og samtidig svekking av likebehandlingen mellom faste og innleide ansatte. 
- Større adgang til å ha søndagsåpne butikker.
- Begrensning i adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser der arbeidsforholdet opphører ved fylte 67 år.