Representantskapsmøte avholdt i LO i Bergen og Omland 23.01

Av Kari Bernardini | 2014-01-15 15:11


 

LO i Bergen og Omland avholdt årets første representantskap 23.01.

Den fagligpolitiske innledningen ble holdt av Terje Lien Aasland, fagforeningsmann og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I et interessant og inspirerende innlegg la han vekt på viktigheten av å få formidlet fagbevegelsens verdigrunnlag på en bedre måte, slik at det er mulig å få større gjennomslag for partiene på venstresiden ved fremtidige valg. Det ble en god debatt på bakgrunn av innlegget, med gode innspill til hvordan det bør jobbes fremover.

Terje Lien Aasland 23.01.14
Andre saker på dagsorden var rammen rundt 1. mai-markeringen, og årets hovedparole ble vedtatt.

Den lyder:

Nei til løsarbeidersamfunnet – bare faste ansettelser gir et anstendig arbeidsliv!

Valgkomitèen for LO i Bergen og Omland ble også valgt, og består av:

Leder: Sonja Hjelvik, Handel og Kontor

Roar Abrahamsen, Fellesforbundet Avd. 5

Sara Bell, Fagforbundet Bergen

Åge Blummenfeldt, El&IT

Birgit Stav, LO Stat

I tillegg ble kontingenten vedtatt indeksregulert med 2.04 %, og en uttalelse til støtte for havnearbeiderne som er i konflikt ble også vedtatt. Uttalelsen kan lastes ned her

Protokollen fra møtet kan lastes ned her