Samferdselsuttalelse - Bro over Bjørnefjorden

Av Arne Jæger | 2019-09-03 13:03

Nedprioriter bro over Bjørnafjorden
(endelig behandlet av styret 29. august 2019)

Prosjektet Hordfast, med motorvei på bro over Bjørnafjorden er en kostbar affære som ikke er sikker finansiert. Likevel vet vi at kostnadene vil bli store, både til bygging og vedlikehold.  Gigantprosjektet vil binde opp ressurser som kunne vært brukt på andre måter. Broen over Bjørnafjorden har en stor andel av denne kostnaden.

Vi mener at å utvikle fergetilbudet på Halhjem-sandvikvåg er å foretrekke.  Vi ønsker vi et godt, utslippsfritt fergetilbud, som gir sjåfører nødvendig hvile og tilgang til matservering og toaletter, mens fergemannskapet sørger for at de kommer nærmere målet.

Økt trafikk gir økte miljøutslipp. Vi mener en utslippsfri ferge vil bøte på klimabelastningen utbygging av Hordfast vil gi. Vi mener at fokuset på samferdsel i Hordaland må være å skape en trygg og rassikker vei.

Vi vil ha sikre veier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras. Vi ønsker gang- og sykkelveier og gode forhold for kollektivtrafikken.

Sats på trygge veier og gode utslippsfrie løsninger for fremtidige Hordfast og Hordaland, ikke dyre broer over Bjørnefjorden.